Du har kört i några timmar och börjar känna dig trött, vilket alternativ är säkrast?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »