Vad ska du i första hand följa när du får flera olika anvisningar i trafiken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »