Vad ska du i första hand följa när du får flera olika anvisningar i trafiken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

I vissa situationer får man som trafikant flera budskap om hur man ska agera. Det är då viktigt att veta hur man ska rangordna budskapen i trafiken.

Följande ordning gäller:
1. Polismans tecken
2. Trafiksignaler
3. Vägmärken och vägmarkeringar
4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: