Trafiksignalen blinkar gult. Vilken färg visas i det motsatta körfältet?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »