Du befinner dig på en landsväg i mörker med helljusen på och du närmar dig ett backkrön. Varför bör du blända av till halvljus?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »