Är det tillåtet att lasta ur en bil på en plats där det råder parkeringsförbud?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »