Hur kommer det sig att de flesta trafikolyckorna sker mellan klockan 16 och 18?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »