I vilken situation är risken störst för en olycka med dödlig utgång?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »