När är risken störst att halvljuset bländar andra fordon om du drar en släpvagn?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »