Du har tillskrivits ny medicin som är utskriven av din läkare. Vems ansvar är det att bedöma ifall du får köra bil eller inte?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »