Vad bör du tänka på när du backar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Trafikförordningen säger att en förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter. Du får alltså inte börja eller fortsätta att backa ditt fordon om du inte har eller kan förvissa dig om att det kan ske utan hinder för andra trafikanter.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: