När bör du vara beredd på ett halt underlag?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Hösten

Då löven faller från träden samlas det stora partier av löv på vägarna och dessa kan otroligt nog även skapa halka, speciellt när löven är fuktiga.Men var även försiktig vid broar och viadukter då vägarna kyls både ovanför och underifrån som kan skapa ännu större risk för halka. Speciellt när dessa är över vatten då luften även är fuktig. När det dock närmar sig vintern kan is och frostiga omständigheter skapas.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: