Det är mörkt och du kör med halvljus. På vilket avstånd kan du se en fotgängare med reflex?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »