Är det bra att söka ögonkontakt med en person som ska gå över ett övergångsställe?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »