Kylvätskenivån i bilen är låg, bör du addera något utöver vanligt vatten?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »