Vad är maxhastigheten vid bogsering av en bil med hjälp av en bogseringslina?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »