Du kör under samma siktförhållanden som bilden visar. Vilket ljus ska du använda framtill på din bil?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »