Är du skyldig att använda blinkers när du svänger ut på vägen från en vägkant?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »