Är du skyldig att använda blinkers när du svänger ut på vägen från en vägkant?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

När en förare avser att starta från en vägkant […] skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt.” (Trafikförordningen)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: