Du parkerar din bil där tilläggstavlorna gäller. Vilka av följande tider är det tillåtet att parkera utan att behöva betala avgift?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

På en tilläggstavla kan du se när det är tillåtet att parkera. Första raden visar tidsangivelserna för vardagar, andra raden för söndag och heldag.

Det är alltså tillåtet att parkera den 13/8 kl. 18:00 då det är en helgdag samt efter 15:00.

Läs mer...


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: