Hur påverkas din körning när du pratar i mobiltelefon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Som förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt sätt, därför får du inte använda utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Om du pratar i mobiltelefon under din körning kan du få sämre uppsikt bakåt och i sidospeglarna.

Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter. 


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: