Du ska svänga höger i korsningen. Har du väjningsplikt gentemot trafikanter i korsningen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Du har väjningsplikt för trafikanter som kommer från både höger och vänster. Även fast det är en enkelriktad väg, vilket innebär att fordon enbart kör från vänster till höger så får man inte glömma att gående räknas som trafikanter och kan komma från båda hållen.

Läs mer…


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: