Du ska köra rakt fram i vägkorsningen. Trafiksignalen är ur funktion. Har du väjningsplikt mot någon trafikant i korsningen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Budskap i trafiken
I vissa situationer får man som trafikant flera budskap om hur man ska agera. Det är då viktigt att veta hur man ska rangordna budskapen. Följande ordning gäller:

  1. Polismans tecken.
  2. Trafiksignaler.
  3. Vägmärken och vägmarkeringar.
  4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: