Du ska köra rakt fram i vägkorsningen. Trafiksignalen är ur funktion. Har du väjningsplikt mot någon trafikant i korsningen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »