Är du tvungen att stanna innan du passerar järnvägskorsningen på bilden, om inte trafiksignalen lyser?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »