Vad är LGF en förkortning för?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

LGF är en förkortning för långsamtgående fordon. Ett långsamtgående fordon är konstruerat för en hastighet av högst 30, 40 eller 45 km/h.

Långsamtgående fordon

LGF-skylten ser ut som ovan och brukar placeras baktill på fordonet.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: