Kan man minska partikelutsläppen från ett fordon med dieselmotor?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »