Kan man minska partikelutsläppen från ett fordon med dieselmotor?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Partikelfilter är en anordning på dieselmotorer för att avskilja partiklar från motorns avgaser. Med ett partikelfilter i avgasströmmen kan upp till 99,9% av partiklarna avskiljas.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: