Ungefär hur många ton koldioxid släpper en vanlig personbil ut varje år?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Försök att undvika korta onödiga resor för att spara på miljön. Om man har nära till snabbmatsaffären så är det mycket bättre att ta cykeln och handla mjölk istället för bilen.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: