Är trafiken den största miljöboven i storstäder?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring
Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt. Utsläppen bidrar stort till växthuseffekten och även till försurning och övergödning av mark och vatten. Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid.
Läs mer…

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: