Är det sant att biobränslen minskar, den totala koldioxidnivån i atmosfären?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »