Det är den 10 augusti. Vid vilket vägmärke får du parkera ditt fordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »