Det är den 10 augusti. Vid vilket vägmärke får du parkera ditt fordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Uppmärksamma att dessa vägmärken är datumparkering och eftersom vi har tänkt parkera den 10 augusti vilket är ett jämnt datum är det alltså tillåtet att parkera efter vägmärke B.

Hade det varit ett ojämnt datum, exempelvis den 11 augusti hade vi inte fått parkerat efter vägmärke B. Utan istället vägmärke C.

Datumparkering (C38)

Datumparkering


”Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
” (Transportstyrelsen)


Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum (C36)

Datumparkering


Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum (C37)

Datumparkering


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: