Varför bygger man en så kallad spansk sväng?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Spanska svängen
På vissa ställen på vägen är det olämpligt och farligt att göra en vänstersväng, då kan du se denna skylt “spanska svängen”. Svängen är till för att förebygga olyckor och underlättar en vänstersväng. En spansk sväng går ut på att du som förare först svänger till höger från den stora vägen och sen kör rakt över hela vägen.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: