Vilket bränsle bidrar minst till växthuseffekten?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen, vilka vid förbränning medför ett tillskott av växthusgaser.” (Körkortsboken, upplaga 24, sida 227)
Biobränslen […] har fördelen att de inte bidrar till växthuseffekten.” (Körkortsboken, upplaga 24, sida 227)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: