Du har kört på ett vägmärke och kan inte sätta upp det igen. Du har även vidtagit åtgärder så att övrig trafik inte påverkas. Vad bör du göra härnäst?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »