Du har kört på ett vägmärke och kan inte sätta upp det igen. Du har även vidtagit åtgärder så att övrig trafik inte påverkas. Vad bör du göra härnäst?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Den som rubbat eller ändrat ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller någon annan anordning för trafiken ska omedelbart återställa anordningen i tillfredsställande skick. Om det inte går, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller den som satt upp och underhåller anordningen om förhållandet samt vidta de åtgärder som trafiken kräver.
Läs mer...


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: