Vilket mötande fordon är svårast att bedöma hastigheten på, vid en vänstersväng på landsväg?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »