Vilket mötande fordon är svårast att bedöma hastigheten på, vid en vänstersväng på landsväg?



Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »