Vad blir tidsvinsten ifall du ökar hastigheten från 70 km/h till 90 km/h, på en sträcka om 10 km?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »