Vad blir tidsvinsten ifall du ökar hastigheten från 70 km/h till 90 km/h, på en sträcka om 10 km?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Uträkning:

Ursprunglig hastighet: 70 km/h → 7 mil/h
60 minuter/7 mil/h = 8,6 minuter för att åka en mil.

Ny hastighet: 90 km/h → 9 mil/h
60 minuter/9 mil/h ≈ 6,7 minuter för att åka en mil.

Sparade tiden = 8,6 min – 6,7 min ≈ 2 min.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: