Vad är den viktigaste orsaken till att man ska hålla ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »