Vad är den viktigaste orsaken till att man ska hålla ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Viktigaste skälet till att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon är att risken för kollision minskar.

Om du håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon och fordonet framför gör en kraftig inbromsning så har du marginal till att bromsa in i tid.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: