Vilket av följande alternativ är den största faran med att köra på en väg i mörker där det saknas gatubelysning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »