Är det tillåtet att backa på en motortrafikled?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Vad man inte får göra på en motorväg

  • Man får varken parkera, stanna eller backa.
  • Man får inte plocka upp en gångtrafikant.
  • Man får aldrig köra fordon som är konstruerade för körning på 40 km/h, t.ex. traktorer, cyklar eller mopeder (även mopeder trots att de får komma upp på en hastighet på 45 km/h).
  • Man får ej promenera.
  • Man får ej bogsera (undantag om det görs på vägrenen till första kommande avfart).

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: