Hur kan man undvika risken för vattenplaning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Vattenplaning
Om det när som helst på året regnar så mycket att pölar av vatten skapas på vägarna så finns det risk att vattenplaning skapas och att du tappar kontroll över styrningen. Det innebär att fordonets däck inte kan leda undan vattnet när fordonet kör över vattensamlingen som leder till att bilen lyfts upp till vattenyta. Risken för att det uppstår ökas om…

  • …man kör i hög hastighet över dessa vattensamlingar.

  • …däcken har så dåligt mönsterdjup att vattnet inte leds undan.

  • …vägarna är så slitna att spår skapas.

  • …däcken är så breda att det blir svårare för vattnet att ledas undan.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: