Du vill köra om lastbilen framför dig. Vilket alternativen har den största risken?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »