Vilket alternativ ger exempel på två förnybara bränslen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Förnybara bränslen: Hit räknas sol-, vind-, vatten- och bioenergi. Som fordonsbränsle används bl a biogas och etanol.” (Du och Jag i trafiken, upplaga 30, sida 18)


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: