Två av fyra mittmarkeringar kan vara förbjudna att köra över. Vilka?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »