Vad bör du göra om du vill vända på en väg där sikten är skymd på grund av backkrön och kurvor?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »