Vad är svårast att uppskatta vid en omkörning?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Det är väldigt svårt att bedöma hur hög hastighet de mötande bilarna håller, detta eftersom du som förare inte har några tydliga referenspunkter så att du kan mäta hastigheten.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: