Vilket påstående om reaktionstiden stämmer?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är den sträckan som mäter din reaktion i sekunder och meter. Alltså från och med att du upptäcker faran till att du reagerar och börjar göra något åt det. Den “vanliga” reaktionstiden varierar mellan 0,5 - 2 sekunder. Dock kan det blir längre om du är berusad, pratar i mobiltelefon, trötthet eller annat som påverkar din reaktionsförmåga. Men det kan också bli kortare om du är duktigare på att kontrollera bilen och bättre på att förutse riskerna. Vi kan på ett ungefär räkna ut hur lång tid det faktiskt tar dig att börja agera i antal meter. Beräkningen ser ut som sådan:

Formel
(hastighet / 10) * reaktionstid * 3 = reaktionssträcka

Beskrivning av formel
  1. Hastighet / 10
    Först behöver du hastighet. Då leker vi med scenariot att du kör 60km/h. Då tar man 60 delat på 10, vilket blir 6.
  2. Reaktionstid
    Sedan behöver du reaktionstid. Då mäter du hur snabbt du reagera/agera efter att något händer. Då säger vi att det tar dig 1,5 sekunder att reagera.
  3. Multiplicera
    Sedan multiplicerar man med 3.

Uträkningsexempel
(60 / 10) * 1,5 * 3 = 27

Om du färdas 60 km/h och har en reaktionstid på 1,5 sekunder så tar det dig 27 meter i fordonets hastighet att börja agera till faran på vägen.

Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: