Vad gäller när du ska köra från accelerationsfältet in till motorvägen?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »
Förklaring

Jag ska anpassa hastigheten gentemot trafikanterna på motorvägen.

Påfart
För att köra in på en motorväg används en så kallad påfart. Påfarten fungerar som en inledande väg till accelerationssträckan, och trots att den är relativt kort är det väldigt viktigt att du här uppnår samma hastighet som övriga trafikanter för att undvika kollisioner. När det sedan är dags att köra in på motorvägen gäller det att ha ett samspel med de trafikanter som redan befinner sig på den. Var gärna övertydlig med blinkers för att visa dina avsikter, och håll noggrann koll på backspeglarna för att lättare kunna bedöma avståndet till de bilar som kommer bakifrån.


Här finns exempel på fler frågor och förklaringar: