Vilket alternativ av följande, har störst risk att orsaka en olycka bland ungdomar?Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 körkortsfrågor nu »